Hry, videá a stránky o prírodovede a vlastivede

Videá nakrútené demi o prírodovede

Videá nakrútené demi o vlastivede

Vlastiveda 4. ročník

Vlastiveda a prezentácie 4. ročník

Hra so svetovými stranami

Poskladaj si online puzzle mesta Bardejov

Poskladaj si online puzzle mesta Kežmarok

Poskladaj si online puzzle mesta Levoča

Poskladaj si online puzzle mesta Stará źubovňa

Interaktívna tretiacka a štvrtácka vlastiveda

Lesná pedagogika - lesné zvieratá

Video kolobeh vody v prírode

Kolobeh vody 2

Nastav správny čas

Prírodoveda 2

Prírodoveda 3

Všeličo pre prvý stupeň

E - prírodoveda pre šiestakov

Geografia pre školákov

Geoška - geografia nielen pre školákov

Európske vtáky a ich zvuky

Hlavolamy - zrakové klamy

 

Spä